NYHETER

Följ nyhetsströmmen här


Tycho Brahe på TV

Tycho Brahe på TV

May. 25, 2018

Måndag 28 maj sänder det danska DR TV programmet Kyst till Kyst, som denna gång korsar Öresund på batteridrift. Programmets värd, Christian Degn, har gått ombord på Tycho Brahe, där kapten Jørgen Damgaard Hansen, HH Ferries Group, berättar om batteriprojektet på våra färjor.

Läs mer här (PDF)


HH Ferries Group vinner det prestigefyllda priset Baltic Sea Clean Maritime Award 2017

HH Ferries Group vinner det prestigefyllda priset Baltic Sea Clean Maritime Award 2017

Jun. 14, 2017

HH Ferries Group har mottagit det prestigefyllda priset Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 vid den åttonde årliga EU Strategy for the Baltic Sea Region-konferensen i Berlin den 14 juni 2017.

Läs mer här (PDF)


Dansk Energi fokuserar på batteriprojekt

Dansk Energi fokuserar på batteriprojekt

May. 18, 2017

Intresseorganisationen Dansk Energi fokuserar på HH Ferries Groups arbete med att minska miljöpåverkan i en video och en artikel om batteriprojekt (Dansk).

Läs mer här (Dansk)


Sysla Grønn betecknar Tycho Brahe och Aurora som största batteri färjor i världen

Sysla Grønn betecknar Tycho Brahe och Aurora som största batteri färjor i världen

May. 10, 2017

Den 4 maj rapporterede Sysla Grønn at ombyggnad av Tycho Brahe och Aurora skapar största batteri färjor i världen med plats för 1 100 och 1 250 passagerare.

Läs mer här (Norsk)


HH Ferries Group har skickat Tycho Brahe till varvet för övergång till batteridrift

HH Ferries Group har skickat Tycho Brahe till varvet för övergång till batteridrift

Apr. 26, 2017

Färjan Tycho Brahe är inne på varvet i Landskrona för den sista ombyggnaden och det innebär att i slutet av juni kommer färjan segla sträckan Helsingborg och Helsingör på full batteridrift.

Läs mer här (PDF)


HH Ferries Group har tagit stora steg mot batteridrift

HH Ferries Group har tagit stora steg mot batteridrift

Feb. 20, 2017

Färjorna Tycho Brahe och Aurora har legat på varv i Landskrona där de fått både containrar och däckshus monterade som ska rymma batterier och övrig teknik. 

Tycho Brahe och Aurora är nu tillbaka i trafik igen och färjornas nya profil syns tydligt när de korsar Öresund.

Läs mer här (PDF)


HH Ferries Group miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015

HH Ferries Group miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015

Feb. 10, 2017

HH Ferries Group har nått ännu en milstolpe för att säkerställa en grönare färjetrafik på Öresund genom att miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015. Certifieringen är resultatet av ett hårt arbete och bekräftar att HH Ferries Group tar miljöarbetet på allvar.

Läs mer här (pdf)


Öresund Dry Docks valt att konvertera två färjor

Öresund Dry Docks valt att konvertera två färjor

Dec. 07, 2016

Konverteringen av HH Ferries två fartyg, Tycho Brahe och Aurora, till världens största utsläppsfri färjor fortsätter efter Öresund Dry Docks valdes för att utföra arbetet. Se pressmeddelande från ABB (engelska)

Läs mer här (pdf)


Rapidus kallar batteriprojektet ett ”globalt pilotprojekt” (Danska)

Rapidus kallar batteriprojektet ett ”globalt pilotprojekt” (Danska)

Nov. 07, 2016

Den 22 september rapporterade den regionala nyhetstjänsten Rapidus att HH Ferries Groups batteriprojekt är omtalat i ledande globala fackmedier. 

Läs mer på Rapidus.se


SVT rapporterar om Tycho Brahes varvsuppehåll

SVT rapporterar om Tycho Brahes varvsuppehåll

Nov. 07, 2016

Den 14 september gjorde SVT ett inslag om Tycho Brahes varvsuppehåll inför övergången till batteridrift. 

Läs mer på svt.se


Övergång till batteridrift förbereds vid varvsuppehåll

Övergång till batteridrift förbereds vid varvsuppehåll

Nov. 07, 2016

Färjorna Tycho Brahe och Aurora ska till varvet i Landskrona från 5 september till 1 oktober 2016 som ett led i det normala underhållet. 

Läs mer här (pdf)


HH Ferries investerar 300 miljoner SEK i batteriprojekt

HH Ferries investerar 300 miljoner SEK i batteriprojekt

Nov. 07, 2016

HH Ferries Group har bestämt sig för att bygga om de två färjorna Tycho Brahe och Aurora till batteridrift som ett led i företagets miljöstrategi. Innan 2017 är slut kommer man därmed att installera batterier för att driva de två färjorna, vilket kommer att gagna miljön i Öresund och det närliggande området. 

Läs mer här (pdf)


©HH Ferries Helsingborg AB. Org.nr. 556206-4575. Adress: Knutpunkten 43, S-252 78 Helsingborg. Tel: 042-18 60 00.
HH Ferries Helsingborg AB marknadsförs under varumärket* Scandlines Helsingborg-Helsingör.
*)Är det registrerade varumärket för Scandlines och utförs under licens.
Integritetspolicy

transeuropeiska transportnätet (TEN-T)